#CARICAMENTO#…
PISTOLA avancarica a pietra focaia  “BALCANICA” Cal. 14mm

PISTOLA avancarica a pietra focaia  “BALCANICA” Cal. 14mm

PISTOLA avancarica a pietra focaia  Marca “ARTIGIANALE BALCANICA”
Cal. 14mm Ep. 1800 - arma antica

PISTOLA avancarica a pietra focaia   Marca “ARTIGIANALE BALCANICA”

  Cal. 14mm    Ep.1800          - arma  antica